Tijdschriften

Criminaliteit en veiligheid staan volop in de belangstelling. Niet alleen in de media, maar ook op de Nederlandse en Belgische universiteiten en hogescholen. Vele duizenden jongelieden studeren momenteel vakken als criminologie, forensische wetenschappen en integrale veiligheidskunde. De overheid en het bedrijfsleven staan klaar om deze groepen een functie aan te bieden. Want diverse ontwikkelingen maken dat ook daar steeds meer aandacht is voor veiligheid. Soms afgedwongen door regelgeving, soms door majeure incidenten. Maar ook als reactie op de brede, maatschappelijke ontwikkeling van meer zorgen over en eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid.

Crimelink, een nieuw tijdschrift over misdaad & veiligheid, wil op deze ontwikkelingen inhaken. Een blad dat zowel de goed opgeleide en breed geïnteresseerde student en professional aanspreekt en daarnaast voldoende interessant materiaal biedt voor de wat 'hogere' publieksmarkt. Een blad als Crimelink is er nog niet. Er zijn diverse vakbladen, maar die richten zich veelal (diepgaand) op een beperkt terrein van het brede gebied. Crimelink zoekt het in de verbreding, zodat de logische verbindingen in veiligheidsland zichtbaar worden.

Crimelink heeft de deskundigheid van een vakblad, daar staan de medewerkers borg voor. Maar het wil zich laten lezen als een publieksblad en daar zorgen vakbekwame journalisten, illustratoren en vormgeving voor. De artikelen, interviews en rubrieken worden geschreven door getalenteerde wetenschappers, vakbekwame journalisten of een mix daarvan. Een grote groep medewerkers van bovengemiddeld niveau heeft zich inmiddels aan het blad gecommitteerd. De vakgroep Strafrecht en Criminologie van de UGent was vanaf het begin prominent in de kolommen van Crimelink aanwezig.

Naast het tijdschrift is er de website www.crimelink.nl of www.crimelink.be. Deze is een platform voor allen die werkzaam zijn in de sfeer van veiligheid, handhaving e.d., of daarvoor in opleiding zijn. Je vindt er allerlei nieuwtjes, aankondigingen en 'faits divers'. Er staan de artikelen uit de vorige nummers en een selectie van stukken uit het lopende nummer. En een uitgelezen gezelschap eigenwijze bloggers verrast steeds weer met hun pittige bijdragen.

Tenslotte kan men zich via de site op Crimelink abonneren of een los nummer bestellen. Voor studenten geldt een laag instaptarief: &eur; 20,00 ex. btw en porti. Voor dit minimale bedrag krijg je dan elk kwartaal het interessante en mooi verzorgde nummer van Crimelink in je bus!

Panopticon