1e jaarshulp

Ieder jaar aan “den unief” bestaat uit 2 semesters, elk 12 weken lang, gevolgd door een blok– en examenperiode.
Dit jaar specifiek zal je ieder semester 5 verschillende vakken hebben.

Het ene zal je al meer boeien dan het andere, de ene prof zal al grappiger zijn dan de andere, de ene cursus zal meer gestructureerd zijn dan de andere, en de ene PowerPoint zal overzichtelijker zijn dan de andere, maar alles zal toch goed in je hersenen moeten zitten wanneer de examens aanbreken. Het voordeel aan opleidingen aan de universiteit is dat je niet verplicht bent om naar de lessen te gaan. Laat je hierdoor echter niet vangen. Het scheelt al heel wat als je hier en daar wat notities maakt wanneer de professor aan het woord is en je de leerstof toch al eenmaal gehoord hebt. Het studentenleven, de klanken van Overpoort, alsook diens geur is verleidelijk, maar universitaire opleidingen vergen heel wat discipline. Af en toe eens ‘neen’ zeggen tegen een avondje op de dansvloer en ‘ja’ tegen een saaie avond achter je bureau is een must.

Gelukkig is het nog lang niet zover en bieden we dan ook oprecht onze excuses aan omdat we nu al bezig zijn over de ‘Periode des heils’ a.k.a. de examens. We zullen beginnen met gewoon iets kleins over ieder vak te vertellen, zodat je misschien toch een klein beetje meer weet over waar je aan begonnen bent. Indien het angstzweet je al uitbreekt en de ‘stress buikpijn’ al begint op te komen, met de nodige inzet is alles haalbaar.

1e semester: van september tot december.

Criminologie

Hoewel dit het vak is dat dezelfde naam draagt als de gehele opleiding, is de leerstof niet ongelofelijk uitgebreid. Je krijgt hier van prof Marc Cools een overzicht van de geschiedenis van de criminologie. Er komen een hele hoop theorieën en namen aan bod, gaande van de 17e eeuw tot nu. Hier zal je waarschijnlijk voor de eerste keer kennismaken met meneer Cesare Lombroso, op wiens naam die van de studentenvereniging ‘Lombrosiana’ gebaseerd is.

Belgisch Publiekrecht

De lessen gaan vooral over hoe de wetgevende en uitvoerende macht te werk gaan. Het is niet altijd even simpel om op te letten tijdens de colleges van prof Ludo Veny, maar de cursus is daarentegen wel zeer duidelijk en gestructureerd. In je codexen kan je bijna je gehele leerstof opzoeken en terugvinden. Dit is super handig want die mag je meenemen en gebruiken op je examen, maar onderschat dit echter niet!

Sociologie

Voor sociologie zit je samen met nog enkele andere richtingen, dit vak is dus niet specifiek op de criminologie toegespitst, maar er zijn wel raakvlakken tussen beide wetenschappen. Je krijgt een algemene inleiding tot de sociologie, waarbij de belangrijkste theorieën aan bod komen in verband met cultuur, sociale structuur, institutionalisatie en socialisatie, sociale controle en deviantie, sociale stratificatie, religie en sociale verandering. Deze begrippen stellen nu misschien nog niet zo veel voor, maar over een paar weken zal je er van alles over weten dankzij de lessen, PowerPoints en cursus van prof Bart Van de Putte, die allemaal zeer grondig en uitgebreid zijn.

Basisbeginselen van het (straf-)recht

Wat iedere criminologie-student weet over strafrecht is dat professor Martyn op de grappigste en boeiendste manier les kan geven. Zijn lessen bestaan uit 2 delen: het ene deel is een algemene inleiding tot het recht en het andere deel is toegespitst op de geschiedenis van het strafrecht.

Moraalfilosofie

Moraalfilosofie heeft niet rechtstreeks met “de criminologie” te maken, maar is desalniettemin een ongelofelijk interessant vak, misschien zelfs wel het meest fascinerende vak dat je dit jaar zal krijgen. Het boek leest zelfs eerder zo vlot als een leesboek, maar laat je daardoor niet vangen: Het examen is immers geen lachertje. De lessen van prof Jan Verplaetse gaan over 5 moralen: de hechtingsmoraal, geweldmoraal, samenwerkingsmoraal, reinigingsmoraal en beginselenmoraal.

2e semester: van februari tot mei

Politiële en Gerechtelijke Organisatie

Het vak handelt over heel wat. Zowel de politiediensten en de inlichtingendiensten als het openbaar ministerie en de rechtbanken komen aan bod. Er wordt steeds een geschiedkundige evolutie gegeven van deze verschillende onderdelen. De cursus van politiële en gerechtelijke organisatie is dan ook nogal uitgebreid en bestaat uit 12 readers. Dit lijkt heel wat, maar de Powerpoints vormen een zeer goede leidraad. Naast de hoorcolleges bestaat dit vak ook nog uit een gedeelte begeleide zelfstudie.

Belgische Binnenlandse Politiek

Prof Herwig Reynaert vertelt tijdens zijn lessen over de evolutie van de verschillende Belgische politieke partijen. De liberalen, socialisten en christen-democraten komen zeer uitgebreid aan bod, maar ook de Volksunie, de groenen en het Vlaams Blok (toenmalig Vlaams Belang) worden behandeld. Daarnaast hoort er bij dit vak ook één klein boekje, dat over de gemeente gaat. Dit wordt kort behandeld tijdens de laatste les. Het is een vak waarbij de kunst van het vanbuiten leren en memoriseren van pas komt. Het kan voor het examen ook best handig zijn om de acualiteit te volgen en een beetje te weten wie welke ministerpost bezet. Daarnaast zijn de examenvragen op Lombrosiana ook zeker een aanrader om te bekijken.

Sociale Psychologie

Net zoals sociologie is ook sociale psychologie niet specifiek op de criminologie toegespitst, maar heeft het wel enkele raakvlakken, met name de delen agressie en rechterlijke wereld. Ook dit is een algemeen en inleidend vak waar een hele hoop dingen aan bod komen zoals sociale perceptie, sociale beïnvloeding, attitudes, groepsprestaties, stereotypen en de multiculturele samenleving. Aansluitend op de hoorcolleges van prof Alain Van Hiel is er af en toe een werkcollege waarbij extra aandacht wordt gelegd op een bepaald deel van de leerstof aan de hand van enkele oefeningen die opgelost en besproken worden.

Statistiek

Het combineren van de theorielessen met de oefenlessen, is de garantie om te slagen. De theorielessen van prof Lieven Pauwels zijn op zich nogal vaag en weinig zeggend, maar wanneer je ook naar de oefensessies gaat waar je in kleine groepen van ongeveer 40 man alle theorie aan de hand van oefeningen op maat uitgelegd krijgt, is dit absoluut geen vak dat gevreesd hoeft te worden.
Daarnaast bekijk je best ook extra oefeningen naast het oefenboek aangezien het MC-examen geen lacher is en je niet veel tijd hebt.

Biologische Antropologie:

Dit vak, dat gegeven wordt door Kristiaan Thienpont, wordt gedoceerd aan de hand van een boek dat hij helemaal zelf in elkaar ‘geflanst’ heeft. Het handelt over adaptatie en genetische variatie, maar ook over de evolutie van de mens. Het gaat hier om een groot pak leerstof, die gedurende het tweede semester van jullie eerste academiejaar uitvoerig en verstaanbaar uitgelegd wordt. Het examen is een open boek-examen, maar dit biedt geen garantie op slagen. ‘Eens lezen’ volstaat niet. Het is vooral belangrijk dat je begrijpt wat er gedoceerd wordt en dat je goed linken kunt leggen tussen de verschillende delen van de cursus. Gebruik hierbij de slides als leidraad