Cursusmateriaal

worden verkocht op de Lombrosiana boekenverkoop
zijn niet verkrijgbaar op onze boekenverkoop

1e Bachelor

 • Inleiding tot criminologie (M. Cools)
 • Syllabus: Syllabus 'Criminologie', te verkrijgen bij Topcopy
 • Sociologie (B. Van de Putte)
 • Handboek: Handboek: Bracke P., Van De Putte B., Van Houtte M., Vermeersch H. (2018), Sociologie, een hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.
 • Grondslagen van het (straf)recht (G. Martyn)
 • Handboek: Martyn, G., Devloo, R. en Jorens, Y., Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Brugge, Die Keure. (Geregeld aangevuld met een gerechtelijke akte uit de strafrechtelijke praktijk, rondgedeeld in het auditorium en/of ter beschikking gesteld via Minerva). De powerpointschema's van de hoorcolleges staan op Ufora
 • Belgisch publiekrecht (T. Moonen)
 • Syllabus: T. Moonen, 'Belgisch publiekrecht' te verkrijgen bij Topcopy
 • Moraalfilosofie (J. Verplaetse)
 • Handboek: Delmotte, Beginselen van samenleven, 2018.
 • Politiële en gerechtelijke organisatie (A. Verhage)
 • : Bestaande uit (inter)nationale wetenschappelijke publicaties en beleidsdocumentatie. Gratis downloadbaar via Ufora. E-Reader is ook gedrukt te kopen bij ons.
 • Biologische antropologie (L. Pauwels)
 • Syllabus: Pauwels, L. (2020). Grondbeginselen van de biologische antropologie (syllabus)
 • Statistiek in de criminologie (L. Pauwels)
 • Syllabus: Pauwels, L. (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel I: Theoretische achtergrond van de beschrijvende en Inferentiële statistiek. Pauwels, L (2020). Basiscursus Statistiek in de Criminologie Deel II: Oefenboek
 • Belgische binnenlandse politiek (H. Reynaert)
 • Syllabus: Cursus verkrijgbaar op de Vakgroep Politieke Wetenschappen
 • Encyclopedie in de criminologische wetenschappen (W. Hardyns)
 • Syllabus: Nederlandstalige syllabus “Encyclopedie van de Criminologische Wetenschappen” (W. Hardyns). Aan te schaffen via Top Copy - Docunet (Martelaarslaan 290, 9000 Gent). Nederlandstalige syllabus "Refereren in de criminologische wetenschappen: Een handleiding op basis van de APA- en V&A-referentiestijlen" (W. Hardyns & T. Snaphaan)
 • Algemene psychologie (W. Notebaert)
 • Handboek: Brysbaert, M. (2006). Psychologie. Gent: Academia Press.
 • Overzicht van de historische kritiek (M. Boone)
 • Handboek: Handboek: 'Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische kritiek'

2e Bachelor

 • Etiologische criminologie (L. Pauwels)
 • Handboek: Syllabus (Pauwels, 2020). To be announced.
 • Criminologie van de strafrechtsbedeling (C. Colman)
 • :
 • Kwantitatieve criminologische methoden en technieken (W. Hardyns)
 • Handboek: Pauwels, L. (2015). Kwantitatieve Criminologie. Basishandboek kwantitatieve methoden van criminologisch onderzoek. XIII. Gent: Academia Press (nieuwe editie)
 • Europees en Internationaal beleid inzake justitie, binnenlandse zaken en veiligheid (G. Vermeulen)
 • Syllabus: Vermeulen G., De Bondt, W., (2019), "Justice, Home Affairs and Security: European and international institutional and policy development", Maklu (ongeveer 15 EUR). Wetgevingsoverzicht met daarin de belangrijkste bepalingen, dat eveneens gebruikt mag worden op het examen.
 • Kwalitatieve criminologische methoden en technieken (M. Pardal)
 • Handboek: Decorte, T. en Zaitch, D (eds.) (2016), Kwalitatieve methoden in de criminologie. Derde, herwerkte editie. Leuven/Den Haag: Acco
 • Materieel strafrecht (W. De Bondt)
 • : C. Van den Wyngaert, Strafrecht, strafprocesrecht en internationaal strafrecht in hoofdlijnen deel I, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, laatste versie.; G. Vermeulen, Strafwetboek, Wetboek van Strafvordering, Bijzondere wetten, Antwerpen-Apeldoorn, Gompel & Svacina, laatste versie.;
 • Sociale en politieke leerstelsels (S. Zemni)
 • Syllabus: Syllabus “Vrijheid en Gelijkheid”
 • Forensisch welzijnswerk (F. Vander Laenen)
 • Syllabus: Syllabus bevat wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken uit boeken en beleidsrapporten. De slides bij de lessen worden via Ufora verspreid
 • Formeel strafrecht (S. Depauw)
 • : VAN DEN WYNGAERT, CHR., & TRAEST, Ph., Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen II, recentste uitgave. Actueel Wetboek van strafvordering naar keuze
 • Sociale psychologie (A. Van Hiel)
 • Handboek: Handboek: Van Hiel, A. & Roets, A. (2017). Sociale Psychologie: Tweede herziene editie. Gent: Academia Press

3e Bachelor

 • Victimologie (J. Janssens)
 • : Slides lesgever en aanvullend materiaal beschikbaar gemaakt via Ufora en eigen lesnotities
 • Drugsfenomenen (F. Vander Laenen)
 • Syllabus: Het luik "psychofarmacologie" (prof. Van Bocxlaer): syllabus Het luik "individuele en maatschappelijke dimensies" (prof. Decorte): syllabus Het luik 'maatschappelijk reactie" (prof. Vander Laenen, prof. Colman): reader bestaande uit wetenschappelijke artikels, hoofdstukken uit boeken en beleidsdocumenten
 • Deontologie en integriteitsbewaking (A. Verhage)
 • Handboek: Verhage, A. (Ed.). (2017). Deontologie en integriteitsbewaking. Handboek voor criminologen. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. Een update van dit handboek is voorzien voor 2021.
 • Toegepaste data-analyse en reportage (W. Hardyns)
 • Syllabus: Nederlandstalige syllabus "SPSS voor criminologen". Aan te schaffen via Top Copy
 • Forensische psychiatrie (K. Audenaert)
 • : De presentaties uit de les wordt ter beschikking gesteld via UFORA
 • Jeugdcriminologie en jeugdrecht (W. De Bondt)
 • : Bronnenbundel met wetgeving (met inbegrip van het Strafwetboek) en rechtspraak; Uitgebreid handboek jeugdrecht; Online reader jeugdcriminologie; Slides van de lesgevers, beschikbaar gemaakt via de online leeromgeving aangevuld met eigen lesnotities;
 • Management in de strafrechtsbedeling (J. Janssens)
 • : E-Reader op Ufora
 • Onderzoeksontwerp in de criminologie (W. Hardyns)
 • : Prof. Hardyns: Nederlandstalige syllabus + boek Prof. Colman: Reader met teksten die gratis via de online leeromgeving ter beschikking worden gesteld.
 • Project actuele criminologie (C. Vandeviver)
 • : Handleiding (omschrijving opdracht en werkwijze, en beoordelingscriteria/verwachtingen). Slides hoorcollege en werkcolleges.
 • Bachelorproef (C. Vandeviver)
 • : Brochure Bachelorproef via de digitale leeromgeving

Master

 • Strafrechtelijkbeleid (T. Vander Beken)
 • : Cursus / boek. Reader met literatuur, wet- en beleidsteksten (ter beschikking gesteld via Ufora). Powerpointpresentaties (ter beschikking gesteld via Ufora).
 • Criminaliteitspreventie (L. Pauwels)
 • Syllabus: Pauwels, L. (2020). Criminaliteitspreventie en community safety. Een geïntegreerde benadering. Gent: Docunent
 • Penologie (F. Vander Laenen)
 • Handboek: Boek: Vander Beken, T. (2015). Howardreizen. De rol van de gevangenis in Europa. Antwerpen: Maklu
 • Stage (A. Verhage)
 • : De nodige documenten worden ter beschikking gesteld via de digitale leeromgeving (o. a. stagebrochure, in te vullen formulieren, …)